Pracownicy ZSP nr 1

Nauczyciele:

Adamiec-Krakowiak Katarzyna nauczyciel przedmiotów zawodowych, przewodnicząca Zespołu Przedmiotów Zawodowych
Białek Artur nauczyciel fizyki i przedmiotów zawodowych
Buczkowski Łukasz nauczyciel wychowania fizycznego, przewodniczący Zespołu Przedmiotów Matematyczno‑Przyrodniczych
Ciebiada Anna nauczyciel j. niemieckiego
Dronka Katarzyna nauczyciel geografii
Grudzińska Aneta nauczyciel historii i edukacji dla bezpieczeństwa
Grzela Jerzy nauczyciel elementów prawa
Gwis Iwona nauczyciel wychowania fizycznego
Józinkiewicz Agnieszka nauczyciel jęz. Polskiego, przewodnicząca Zespołu Przedmiotów Humanistycznych
Kędzierska Dorota nauczyciel przedmiotów zawodowych
Kisielewska Katarzyna nauczyciel wychowania fizycznego
Kozieł Marzanna nauczyciel przedmiotów zawodowych
Krysiak Małgorzata bibliotekarz
Mikła Łukasz nauczyciel historii i edukacji dla bezpieczeństwa
Mikołajczyk Jadwiga nauczyciel biologii
Witkowska Karolina nauczyciel chemii
Nowicki Andrzej nauczyciel j. angielskiego
Podemski Zbigniew nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa
Ks. Kwiatkowski Alojzy nauczyciel religii
Polak Barbara nauczyciel przedmiotów zawodowych
Salamon Anna nauczyciel jęz. niemieckiego
Stasiak Ewelina nauczyciel przedmiotów zawodowych
Stępień-Kania Urszula nauczyciel przedmiotów zawodowych
Szafrański Kazimierz nauczyciel religii
Szubska Katarzyna nauczyciel wychowania fizycznego
Ulińska Aneta nauczyciel fizyki i informatyki
Wilczyńska Marzanna nauczyciel matematyki  i informatyki
Witkowska Bożena nauczyciel matematyki  i informatyki
Wróbel Ewa pedagog szkolny
Wutkowska Iwona nauczyciel języka polskiego i wiedzy o kulturze
Zając-Mejsner Aleksandra nauczyciel przedmiotów zawodowych
Zwierzak Dariusz nauczyciel jęz. angielskiego
Żwańska Jolanta nauczyciel przedmiotów zawodowych

Pracownicy administracji:

Derek Ewa  – sekretarz szkoły
Szkudlarek Dorota- st. spec.ds.płac
Królik Zofia – główna księgowa
Grzegorek Natalia – stażysta


Pracownicy obsługi:

Jach Anna
Oleszczak Elżbieta
Staniucha Marek

DYREKTOR SZKOŁY

ZASTĘPCA DYREKTORA

KIEROWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO

Halina Zawadzka-Dałek

Elżbieta Maląg

Katarzyna Sałagacka