Branżowa Szkoła I stopnia

Technikum Ekonomiczne | Technikum Rachunkowości| Technikum Informatyczne |Technikum Spedycyjne | Technikum Logistyczne | Technikum  Reklamy | Branżowa Szkoła I sopnia |

Do szkoły możesz się zapisać na stronie https://lodzkie.edu.com.pl/kandydat.
Wirtualny spacer >>>po szkole.

Branżowa Szkoła I stopnia (3-letnia)

Jeśli chcesz zdobyć zawód i szybko się usamodzielnić wybierz 3-letnią Zasadniczą Szkołę Zawodową w zawodach: fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, sprzedawca, hydraulik, piekarz, cukiernik, wędliniarz, lakiernik, introligator, drukarz, tapicer, stolarz, elektryk, malarz, murarz-tynkarz, ślusarz i inne…

Uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej przygotowywani są do wykonywania wybranego zawodu, zdobywają wiedzę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną. Poza przedmiotami zawodowymi, uczniowie uczą się także przedmiotów ogólnokształcących. Większy nacisk kładziony jest na praktyczną naukę zawodu – uczniowie odbywają praktyki u miejscowych rzemieślników oraz przedsiębiorców, co daje gwarancję dobrego przygotowania do zawodu. Szkoła pokrywa koszty uczestnictwa ucznia w kursach specjalistycznych. Dla chętnych uczniów organizujemy kursy na wózki widłowych oraz inne. Najczęściej wybierane zawody, to: mechanik i elektromechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, ślusarz, lakiernik, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, tapicer, stolarz, murarz-tynkarz, introligator, drukarz, elektryk, fotograf, fryzjer, krawiec, sprzedawca, piekarz, cukiernik, kucharz, wędliniarz i inne wybrane przez ucznia. Wielu rozsądnych młodych ludzi wybiera naukę w Zasadniczej Szkole Zawodowej, zdobywając przygotowanie w konkretnym zawodzie, gwarantuje sobie wysokie dochody, ma również szansę na założenie własnej firmy.

Absolwent może kontynuować naukę w technikum, albo podjąć pracę w wybranym zawodzie.

 

 

Do szkoły możesz się zapisać na stronie https://lodzkie.edu.com.pl/kandydat