Fizyka – symulacje komputerowe i programy

 

Symulacje komputerowe obrazujące zjawiska fizyczne:

  Wydawnictwa ZamKor

 

Mechanika

Badanie ruchów

Równowaga trzech sił

Siła wypdakowa (dodawanie wektorów)

Rozkład siły na składowe

Wielokrążek

Dźwignia dwustronna

Równia pochyła

Sprawdzanie II zasady dynamiki Newtona

Ruch pocisku

Zderzenia sprężyste i niesprężyste

Kołyska Newtona

Karuzela (siła dośrodkowa)

Pierwsze prawo Keplera

Drugie prawo Keplera

Ciśnienie hydrostatyczne w cieczach

Siła wyporu w cieczach

Drgania i fale

Wahadło

Drgania ciała zawieszonego na sprężynie

Wahadła sprzężone

Drgania wymuszone (rezonans)

Dudnienia

Fala stojąca (Nakładanie się fali padającej i odbitej)

Podłużna fala stojąca

Interferencja dwóch fal kolistych lub kulistych

Przykład efektu Dopplera

Elektrodynamika

Pole magnetyczne wokół magnesu sztabkowego

Pole magnetyczne wokół przewodnika prostoliniowego przez który płynie prąd elektryczny

Siła elektrodynamiczna

Silnik elektryczny prądu stałego

Prądnica

Prawo Ohma

Łączenie oporników

Prosty układ prądu zmiennego

Układ RLC (opornik, cewka, kondensator)

Układ drgający RLC

Fala elektromagnetyczna

Optyka

Załamanie światła

Odbicie i załamanie fal (Wytłumaczenie w oparciu o zasadê Huygensa)

Teleskop astronomiczny (refraktor)

Interferencja światła na podwójnej szczelinie

Dyfrakcja światła na pojedynczej szczelinie

Termodynamika

Równanie stanu gazu doskonałego – przypadki szczególne

Teoria względności

Przykład dylatacji czasu

Fizyka atomowa

Zjawisko fotoelektryczne

Teoria Bohra budowy atomu wodoru

Fizyka jądrowa

Szeregi promieniotwórcze

Rozpad promieniotwórczy

 

 

 

Autorami poniższych programów są:

 Zbigniew Kąkol i Jan Żukrowski

 

Ruch jednostajnie zmienny

Rzut ukośny

Praca wykonana przez siłę zmienną

Zderzenia centralne

Zderzenia sprężyste w dwóch wymiarach

Drgania swobodne

Drgania tłumione

Składanie ruchów falowych

Efekt Dopplera

Rozkład Maxwella prędkości cząsteczek

Dyfuzja

Elektrostatyka

Tor ruchu ładunku w polu magnetycznym B

 Obwód szeregowy RLC

Soczewki

Interferencja światła

Dyfrakcja na pojedynczej szczelinie

Dyfrakcja na dwóch szczelinach

Ciało doskonale czarne

Rozpad promieniotwórczy