Platforma edukacyjna dla maturzystówPowstała platforma e-learningowa 
www.e-matura24.pl, której celem jest wspomaganie procesu samodzielnego 
przygotowywania się abiturientów do egzaminu maturalnego.Idea, która przyświecała nam podczas tworzenia tej platformy, była niezwykle 
prosta: współczesny świat przytłacza nadmiarem informacji, młody człowiek 
rzadko znajduje czas, by uczyć się czegoś więcej niż daje mu szkoła. Wiedzę 
czerpie z Internetu i mediów, stąd pomysł, by pomóc mu w zdobywaniu  i 
uzupełnianiu wiedzy bez wychodzenia z domu i tracenia czasu na dodatkowych 
kursach. Dlatego zespół egzaminatorów, wykładowców i nauczycieli, przy 
współpracy wielu ekspertów z dziedziny metodyki i nowoczesnych form 
nauczania, stworzył jedyną w Polsce, profesjonalną i skuteczną platformę do 
nauki przedmiotów maturalnych, która pozwoli młodym ludziom usystematyzować 
wiedzę i nadrobić ewentualne braki.

 
 

Z poważaniem,

dr Bernard Kluk-Fijewski

platforma e-learningowa
  www.e-matura24.pl