Jabłka na zdrowie:)

jablka3

jablka1

       Zgodnie z decyzją Agencji Rynku Rolnego  nasza szkoła została uprawniona do otrzymywania od organizacji i ich zrzeszeń bezpłatnie owoców i warzyw nieprzeznaczonych do sprzedaży. W związku z powyższym, Szkoła podpisała umowę z dostawcą owoców, w wyniku której w naszej szkole zaczął funkcjonować program przekazywania owoców objętych rosyjskim embargiem.

Dnia 8 grudnia 2015r. miała miejsce pierwsza dostawa jabłek i soków jabłkowych. Skrzynki i kartony z sokami zostały rozstawione dla młodzieży szkolnej w trzech punktach dystrybucji. Z własnych środków szkoła zakupiła kubki jednorazowe dla uczniów do spożywania soków jabłkowych.

jablka4

jablka2