HONOROWI KRWIODAWCY

krew2016

W roku szkolnym 2015/2016 pełnoletni uczniowie naszej szkoły wzięli licznie udział  w trzech akcjach krwiodawstwa (poprzedzonych prelekcjami), które odbywały się na terenie  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1. Miały one miejsce 8 grudnia 2015r., 9 marca  2016r., 24 maja 2016r.

W podziękowaniu za postawę godną naśladowania,  za ofiarne zaangażowanie w ideę honorowego krwiodawstwa oraz bezinteresowną chęć niesienia pomocy poprzez darowanie najcenniejszego leku – krwi uczniowie otrzymali Listy Gratulacyjne dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Łodzi. Tym szczególnym wyróżnieniem  uhonorowani  zostali następujący uczniowie:

z  klasy III TR: Dominik Brzezowski, Anna Rabska, Jolanta Buczyńska, Krzysztof Jakóbczak, Patryk Zawiasa, Adrian Urbaniak, Malwina Surowa

z klasy III TL: Artur Jaksa, Dominik Janeczek, Adrian Wlazłowski, Monika Bogacka, Natalia Borowiec, Julia Pokora, Rafał Pietrzak

z klasy III TE: Katarzyna Berlińska, Gabriela Krawczyk, Natalia Pacuszka

z klasy III W: Marcin Konieczny

z klasy II W: Grzegorz Birski, Patryk Długosz

Samorząd Uczniowski  dołącza wyrazy uznania i szacunku.  pck

krewdyplom