Podsumowanie realizacji Zadania: „Za Pan Brat z przyrodą”

W dniu 24 czerwca 2016r. odbył się apel podczas, którego podsumowano realizację Zadania: „Za Pan Brat z przyrodą”- utworzenie pracowni biologiczno – fizyczno – geograficznej w Zespole Szkół  Ponadgimnazjalnych nr 1 im. gen. Wł. Andersa w Łask”. Goście uroczystości Starosta Łaski Pani Teresa Wesołowska oraz Przewodniczący Rady Powiatu Łaskiego Pan Marek Aulak wręczyli nagrody oraz dyplomy. Przedstawiono wytwory powstałe w ramach realizacji przedsięwzięć zaplanowanych w Zadaniu oraz podsumowano wszystkie działania ekologiczne realizowane w roku szkolnym 2015/2016 w szkole.