Wykład „Umiędzynarodowienie przedsiębiorstw w kontekście zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska”

nr3

Dnia 3 czerwca 2016 r. uczniowie klasy III TE wzięli udział w wykładzie Pani dr Anny Miklaszewskiej, pracownika Uniwersytetu Łódzkiego Wydziału Ekonomiczno – Socjologicznego. Tematem wykładu było „Umiędzynarodowienie przedsiębiorstw  w kontekście zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska”. Na początku spotkania wykładowca przedstawił skutki zmian klimatycznych, potrzeba internacjonalizacji i jej formy. Poruszone również zostały zagadnienia związane z formami eksportu, licencjonowaniem działalności oraz franszyzą. Pani dr Anna Miklaszewska przedstawiła stopień umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, ich skłonność do internacjonalizacji, a także tempo jej rozwoju.

Spotkanie zostało zakończone informacjami na temat kolejnych projektów przygotowywanych przez Uniwersytet Łódzki i propozycją współpracy z naszą szkołą.

Katarzyna Krakowiak

nr1

Nauczyciel przedmiotów zawodowych