Prelekcja na temat życia i dokonań Marszałka Józefa Piłsudskiego

13 grudnia 2017r. w „Ekonomiku” odbyła się prelekcja na temat życia i dokonań Marszałka Józefa Piłsudskiego. Na zaproszenie Hufca Pracy 5 -15 w Zduńskiej Woli spotkanie z młodzieżą klas pierwszych Branżowej Szkoły I Stopnia poprowadził Prezes Zarządu Oddziału Ziemi Łódzkiej Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej – Ryszard Juśkiewicz.

Więcej: http://www.lodzka.ohp.pl/ohpl/index.jsp?place=Lead08&news_cat_id=740&news_id=18505&scroll_article_id=18505&layout=1&page=text