Zmiana terminów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I na rok szkolny 2018/19

Informujemy, że opublikowane zostało nowe zarządzenie w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów na rok szkolny 2018/19 do klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas I szkół ponadpodstawowych – trzyletniej szkoły branżowej I stopnia, na semestr pierwszy klas I szkół policealnych oraz do szkół dla dorosłych, w województwie łódzkim.

W treści zarządzenia zostały określone nowe terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego w celu ustalenia szczegółowego harmonogramu postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok 2018/19.

Nie uległ natomiast zmianie termin składania wniosku o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych, który w postępowaniu rekrutacyjnym trwa od dnia 21 maja do dnia 20 czerwca 2018 r.

Nowe zarządzenie