Terminy egzaminów poprawkowych

TERMINY POPRAWKOWYCH PISEMNYCH EGZAMINÓW MATURALNYCH – 21 SIERPNIA 2018 (WTOREK) – GODZ. 8:40

 • język angielski
 • matematyka

TERMINY PISEMNYCH I USTNYCH EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH 2017/2018

27 SIERPNIA 2018 (PONIEDZIAŁEK) – GODZ. 9:00

 • matematyka
 • język polski

28 SIERPNIA 2018 (WTOREK) – GODZ. 9:00

 • pracownia spedycyjna
 • planowanie i sprawozdawczość w organizacji

TERMINY PISEMNYCH I USTNYCH EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH 2017/2018
w Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu

27 SIERPNIA 2018 (PONIEDZIAŁEK) – GODZ. 9:00 – kurs I stopnia (klasa I Wa i I Wb)

 • technologia i materiałoznawstwo
 • towar jako przedmiot handlu
 • budowa pojazdów samochodowych
 • technika w produkcji cukierniczej

28 SIERPNIA 2018 (WTOREK) – GODZ. 9:00 – kurs II stopnia (klasa II W)

 • maszyny i urządzenia do obróbki drewna i tworzyw drzewnych
 • towar jako przedmiot handlu
 • maszyny i urządzenia elektryczne
 • technologia wyrobów stolarskich
 • organizacja i techniki sprzedaży