Śladami Mickiewicza i Czartoryskich – wycieczka

27 września b.r. klasy II TEI i I TL miały okazję uczestniczyć w wycieczce do Gołuchowa i Śmiełowa. Wyjazd miał charakter wieloaspektowy: młodzież poznała dzieje sławnego polskiego rodu arystokratów – Czartoryskich (dzięki wizycie na zamku w Gołuchowie), brała udział w lekcji na temat polskiej historii i tradycji romantycznej (dzięki wizycie w Śmiełowie, gdzie przebywał  przez krótki okres czasu Adam Mickiewicz) oraz niewątpliwie zintegrowała swoje zespoły klasowe.  

                                                                                                                                                                                                          I.W.