I etap X Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej

W dniu 4 października 2018 r. odbył się I etap X Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej organizowanej przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu.

Wzięło w niej udział 30 uczniów z klas II TSL, III TS, IV TL, IV TS. Uczniowie wypełniali test jednokrotnego wyboru.

Do drugiego etapu zakwalifikowała się uczennica klasy IV TL Natalia Wartalska.

Gratulujemy!