Sukces uczniów łaskiego EKONOMIKA w projekcie „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych” STYPENDIUM DLA 35 UCZNIÓW

35 uczniom Technikum nr 1 im. gen. Władysława Andersa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łasku Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał stypendia dla najzdolniejszych. Szkoła przystąpiła do projektu „Zawodowcy  w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych” realizowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Program stypendialny w roku szkolnym 2018/2019 realizowany jest przez Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Celem programu stypendialnego jest umożliwienie rozwoju edukacyjnego zdolnych uczniów,  którzy osiągają wysokie wyniki w nauce.

Głównym warunkiem, jaki należało spełnić, aby otrzymać stypendium była bardzo wysoka średnia nauczania z przedmiotów zawodowych. Dodatkowo punktowane były sukcesy uczniów w olimpiadach i konkursach  oraz atrakcyjność danego zawodu na rynku.

Wszystkim Stypendystom łaskiego „Ekonomika” serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w nauce.

Barbara Polak

Dorota Kędzierska