EGZAMIN ZAWODOWY SESJA CZERWIEC-LIPIEC 2019

Deklaracje przystąpienia do egzaminu
należy złożyć najpóźniej do 
18 lutego 2019 r.

Termin ten dotyczy również osób nieobecnych na egzaminie w sesji styczeń-luty 2019.

Ze względu na termin ferii zimowych wskazane jest złożenie deklaracji do 8 lutego 2019 r.

Osoby, które przystąpiły do egzaminu w sesji styczeń-luty 2019 i nie zdały egzaminu mogą składać deklaracje w terminie do 7 dni po ogłoszeniu wyników, tj. do 29 marca 2019 r.