Wykłady otwarte na Wydziale Filologicznym UŁ

W ramach współpracy naszej szkoły z wyższymi uczelniami na terenie województwa łódzkiego młodzież z klas maturalnych odwiedziła Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego. Od kilku lat na Wydziale tym prowadzone są cykle wykładów otwartych, które proponują młodzieży zajęcia z zakresu literatur obcojęzycznych, literatury i języka polskiego oraz dziennikarstwa i komunikacji społecznej. 29 stycznia klasy IV technikum uczestniczyły w trzech wykładach kadry naukowej UŁ: „Wyskoczyć jak filip z konopi i dać komuś kosza, czyli o bogactwie frazeologicznym współczesnej polszczyzny”, „Perswazja i manipulacja w języku współczesnym” oraz „Wędrówki słów, czyli o zapożyczeniach w języku angielskim”. Zajęcia prowadzone były w atrakcyjnej formie i były świetną okazją do powtórzeń przed ustnym egzaminem maturalnym z języka polskiego. Dodatkową atrakcją było zwiedzanie całego budynku Wydziału, w tym sali montażowej i nagraniowej dziennikarstwa, największej sali wykładowej i auli Rady Wydziału.