Zajęcia dla uczniów podczas ferii zimowych

11-12.02.2019r.   godz. 9:30-14:30   Maraton matematyczny dla klasy IVTSR – M. Wilczyńska

14.02.2019r.        godz. 9:00-12:00  Język polski dla klasy IVTE – I. Wutkowska

14.02.2019r.        godz. 11:00-13:00 Język angielski dla klasy IVTE – A. Chojnacka

19.02.2019r.        godz. 10:00-13:00 Maraton matematyczny dla klas IVTE i IVTL – B. Witkowska