„Najsprawniejszy w zawodzie 2019” w Zduńskiej Woli

W dniu 28 marca 2019 roku 25 uczestników Hufca Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli z terenu powiatów: łaskiego, zduńskowolskiego i poddębickiego wzięło udział w eliminacjach do Ogólnopolskiego Konkursu OHP „Najsprawniejszy w zawodzie 2019”. Głównym celem konkursu było wykazanie się znajomością przepisów BHP oraz prawa pracy. W konkursie wzięli udział reprezentanci 21 zakładów pracy. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: Kierownik Oddziału Państwowej Inspekcji Pracy w Sieradzu Ryszard Wardęga, Pracodawca Grzegorz Sapiejka oraz były Wychowawca Hufca Pracy – Andrzej Nowak. Młodzież odpowiedziała na 50 pytań testowych przygotowanych przez Kadrę Wychowawczą Hufca Pracy. W konkursie wzięli udział uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łasku. Miejsce II zajęła Aleksandra Grzanka z klasy IIWa, IV miejsce ‑ uczeń z klasy IIWb Bartłomiej Ludwisiak. Ola odpowiedziała poprawnie na 47 pytań, a Bartek na 45. W pierwszej dziesiątce znalazła się także Natalia Morze z klasy IWa, która uzyskała 34 punkty. Anna Steglińska z klasy IIWa oraz Norbert Ignaczak z klasy IIWb ukończyli rywalizację plasując się w drugiej dziesiątce.

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, a najlepsza szóstka nagrody przygotowane przez Hufiec Pracy. Aleksandra Grzanka wraz ze zwyciężczynią konkursu Emilią Brzezińską ze Zduńskiej Woli będzie reprezentować Hufiec Pracy w etapie wojewódzkim konkursu.

Na zakończenie spotkania Komendant Hufca Pracy Romuald Krystyniak oraz Ryszard Wardęga Kierownik PIP w Sieradzu pogratulowali wszystkim uczestnikom osiągniętych wyników, podkreślając wysoki poziom przygotowania merytorycznego młodzieży. Konkurs odbył się w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Zduńskiej Woli

Tekst: Joanna Siemińska

Zdjęcia: Katarzyna Wajman