Warsztaty z zakresu profilaktyki raka piersi

W dniu 03.04.2019 w naszej szkole odbyły się warsztaty z zakresu profilaktyki raka piersi wśród uczniów
klas I, II, III i IV-tych technikum. Zajęcia przeprowadziła Pani Patrycja Sobieraj – pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łasku.