II MIEJSCE W WOJEWÓDZKIM KONKURSIE O TYTUŁ „ABSOLWENTA ROKU OHP – 2019”

6 czerwca 2019r. Przemysław Frąc wygrał eliminacje lokalne do konkursu o tytuł „Absolwenta Roku OHP – 2019”, uzyskując znaczną przewagę punktową nad pozostałymi kandydatami – z Łasku, Zduńskiej Woli i Poddębic. Zgodnie z regulaminem uczeń został  zgłoszony do wojewódzkiego etapu konkursu.

17 czerwca 2019r. w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Łodzi odbył się wojewódzki etap konkursu. Zwycięzcy lokalnych eliminacji z całego województwa odpowiadali na pytania komisji konkursowej dotyczące poniżej wymienionych  obszarów aktywności:

 1. Wyróżniające wyniki i postępy w procesie edukacyjnym
 2. Wyróżniająca frekwencja na zajęciach szkolnych oraz na zajęciach praktycznych
 3. Uzyskanie dodatkowych umiejętności/kwalifikacji wzmacniających wysoki stopień przygotowania zawodowego
 4. Aktywność w przedsięwzięciach OHP:
 • Indywidualne osiągnięcia zgodnie z zainteresowaniami i predyspozycjami – organizator OHP
 • Udział w przedsięwzięciach niezakończony zajęciem czołowej lokaty oraz reprezentowanie
 •  jednostki w uroczystościach, imprezach, etc. – organizator OHP
 • Uczestnictwo kandydata w przedsięwzięciach wewnętrznych OHP
 1. Aktywność w przedsięwzięciach zewnętrznych
 •  Indywidualne osiągnięcia – organizator podmiot zewnętrzny
 •  Udział w przedsięwzięciach niezakończony zajęciem czołowej lokaty oraz reprezentowanie jednostki w uroczystościach, imprezach, etc. – organizator podmiot zewnętrzny
 1. Wyróżniająca postawa i kultura osobista

W skład komisji konkursowej Łódzkiej WK OHP weszli:

Mirosław Wojciechowski – główny specjalista ds. kształcenia i wychowania,

Kinga Gudanis – specjalista ds. kształcenia i wychowania,

Anna Samołówka – Główny specjalista ds. kadr,

Wiktoria Fabisiak – sekretarz Wojewódzkiej Rady Młodzieży

Szymon Żałoba – Klub Aktywnych Wojewódzkiej Rady Młodzieży.

19 czerwca 2019r. ogłoszono wyniki konkursu. Przemysław Frąc zajął II miejsce.

Celem opracowanego przez Biuro Kształcenia i Wychowania Komendy Głównej Ochotniczych Hufców Pracy ww. konkursu jest:

 • stworzenie młodzieży możliwości prezentacji własnych osiągnięć;
 • motywowanie uczestników do osiągania wysokich wyników w kształceniu, zachowaniu, działalności społeczno-zawodowej;
 • zachęcanie młodych osób do systematycznej nauki oraz uczestnictwa w zorganizowanych przedsięwzięciach o charakterze kulturalno-oświatowym, zawodowym, sportowo-rekreacyjnym;
 • budzenie wśród uczestników świadomości, że ich sukcesy są dostrzegane przez otoczenie i nagradzane;
 • kształtowanie kreatywnej i przedsiębiorczej postawy młodzieży

Sporządziła: Joanna Siemińska
5-15 Hufiec Pracy w Zduńskiej Woli