TERMINY PISEMNYCH I USTNYCH EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH 2018/2019

26 SIERPNIA 2019 r. (PONIEDZIAŁEK) – GODZ. 9 00
a) matematyka
b) urządzenia techniki komputerowej
c) wychowanie fizyczne

27 SIERPNIA 2019 r. (WTOREK) – GODZ. 9 00
a) język polski

28 SIERPNIA 2019 r. (ŚRODA) – GODZ. 9 00
a) język niemiecki