Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

2 września o godzinie 9.00 odbyła się w ZSP nr 1 uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2019/2020. Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu hymnu państwowego pani dyrektor powitała Grono Pedagogiczne, społeczność uczniowską, Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg – Krzysztofa Nowakowskiego oraz Senatora RP – Andrzeja Owczarka. Dyrektor ZSP nr 1 Halina Zawadzka-Dałek powitała szczególnie uczniów aż ośmiu klas pierwszych, wszystkim zaś życzyła owocnej pracy i licznych sukcesów. Następnie odbyło się wręczenie stypendium ufundowanego przez Senatora RP pana Andrzeja Owczarka. W tym roku otrzymała ją Natalia Wartalska – tegoroczna absolwentka Technikum Logistycznego z  klasy Pani Anety Grudzińskiej.