Wychowawcy klas w roku szkolnym 2019/2020

Kl. 1ERg Bożena Witkowska
Kl. 1ERp Marzanna Kozieł
Kl. 1Ig Marzanna Wilczyńska
Kl. 1Ip Justyna Urbankiewicz
Kl. 1Lg Iwona Wutkowska
Kl. 1Lp Katarzyna Dronka
Kl. 2 TI Iwona Gwis
Kl. 2 TER Barbara Polak
Kl. 2 TL Aleksandra Zając-Mejsner
Kl. 3 TEI Łukasz Buczkowski
Kl. 3 TLS Katarzyna Kisielewska
Kl. 4 TER Katarzyna Szubska
Kl. 4 TS Anna Salamon
Kl. 1Wg Aneta Ulińska
Kl. 1Wp Katarzyna Sałagacka
Kl. 2 WA Agnieszka Chojnacka
Kl. 2 WB Katarzyna Dronka
Kl. 3 WA Andrzej Nowicki
Kl. 3 WB Dariusz Zwierzak