Salon Maturzystów Perspektywy 2019

W tym roku szkolnym Salon Maturzystów Perspektywy 2019 odbył się w Centrum Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego. Imprezie patronowała Prezydent Miasta Łodzi oraz Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi. Młodzież miała okazję nie tylko porozmawiać z przedstawicielami wielu polskich wyższych uczelni, ale również wysłuchać wykładów ekspertów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Maturzyści  z naszej szkoły uczestniczyli w wykładzie dotyczącym egzaminu maturalnego z języka polskiego i matematyki.