IV Powiatowy Przegląd Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej w Ostrowie

Anna Dębkowska z klasy I TERg i Łukasz Balewicz z klasy I TIg zdobyli wyróżnienie w kategorii „zespół” na IV Powiatowym Przeglądzie Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej w Ostrowie.

Serdecznie gratulujemy!