Próbna matura z OPERONEM

Ogólnopolska Próbna Matura z Operonem to akcja, w ramach której przeprowadzany jest próbny egzamin maturalny dla uczniów liceów i techników w całej Polsce. Arkusze egzaminacyjne z 10 przedmiotów umożliwiają rzetelne sprawdzenie wiedzy i przygotowanie do realiów prawdziwego egzaminu dojrzałości. Próbny egzamin Wydawnictwo OPERON organizuje od 2007 roku. Co roku przystępuje do niego 70% uczniów z klas maturalnych. Aby wiernie oddać atmosferę egzaminu maturalnego, Ogólnopolska Próbna Matura z Operonem odbywa się we wszystkich szkołach w tym samym terminie. W roku szkolnym 2019/2020 odbyła się w dniach 19-22 listopada. Ciekawe jakie wyniki uzyskają nasi uczniowie klas IV-tych?