INFORMACJE O NABORZE

kolaz+zdjec

ULOTKA – KIERUNKI KSZTAŁCENIA

TERMINY REKRUTACJI  W WOJ. ŁÓDZKIM NA ROK SZKOLNY 2020/2021

  • od 11 maja 2020 do 23 czerwca 2020 godz. 15:00złożenie wniosku do szkoły ponadpodstawowej – wniosek powinien być podpisany przez rodziców lub opiekunów prawnych kandydata (wniosek składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru)
  • od 19 czerwca 2020 do 22 czerwca 2020 godz. 15:00 – możliwość dokonania zmian szkół i oddziałów na liście preferencji kandydata
  • od 26 czerwca 2020 do 30 czerwca 2020 godz. 15:00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej  oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ośmioklasisty.
  • 13 lipca 2020 o godz. 12:00publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły,
  • od 13 lipca 2020 godz. 12:00 do 20 lipca 2020  godz. 12:00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły, ponadpodstawowej (tj. złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty),
  • w dniu 21 lipca 2020 godz. 14:00 – publikacja listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły ponadpodstawowej.

Dokumenty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy sekretariatu (tel. 43 675 21 03)

Informacje na stronie  Kuratorium Oświaty w Łodzi:   Rekrutacja do szkół