INFORMACJA

Do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie się odbywać na odległość. Więcej…

Życzenia

Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych, przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością życzą Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Pracownicy ZSP nr 1