INFORMACJA DLA ABSOLWENTÓW

Dyplomy wraz z suplementami potwierdzające uzyskanie tytułu technika są już do odbioru w sekretariacie w godzinach pracy szkoły.                                                                       Zapraszamy