O szkole

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 im. gen. Władysława Andersa W ŁASKU

ekonomik

W skład Zespołu wchodzą szkoły:

 • Technikum nr 1 im. gen. Władysława Andersa w Łasku
 • II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Andersa w Łasku
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 im. gen. Władysława Andersa w Łasku Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łasku może poszczycić się bardzo dobrymi wynikami nauczania i wychowania. Ostatnie lata zaowocowały wysokimi rezultatami na egzaminach maturalnych i potwierdzających kwalifikacje zawodowe – najlepsze wyniki wśród techników w powiecie, wyższe od wojewódzkich i krajowych (np. w 2015 r. od wojewódzkich o 16,4% i krajowych o 18,4%). Poniżej przykładowa tabela porównawcza wyników z egzaminu maturalnego w 2015 r.:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łasku jest szkołą wyróżniającą się w regionie, cieszy się dużą popularnością. Szkoła sukcesywnie rozwija się, powstają nowe kierunki kształcenia, zwiększa się liczba oddziałów, z roku na rok rośnie liczba uczniów. Obecnie w szkole 400 uczniów kształci 37 nauczycieli.

Liczba zdających w szkole (2015 r.)

Zdało  szkole (w osobach) Zdało  szkole (w %) Zdało województwie (w %) Zdało  Polsce (w %)
41 35 85,4% 69%

67%

Wzrost wiedzy oraz bardzo dobre wyniki egzaminów maturalnych potwierdza edukacyjna wartość dodana (EWD) – wyniki w pierwszej ćwiartce układu współrzędnych. O wysokich wynikach świadczy także uzyskany tytuł „Wiarygodnej szkoły”, gdzie brane są również pod uwagę wysokie wyniki egzaminacyjne oraz wskaźniki maturalne w EWD (http://ewd.edu.pl/wskazniki/matura/porownywarka-szkol/).

Osiągnięcia szkoły potwierdzają również wysokie miejsca w rankingach, np. w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych oraz Ogólnopolskim Rankingu Maturalnym Techników przygotowywanym corocznie przez Perspektywy i Rzeczpospolitą. W latach 2012-2015 szkoła zajmowała w w/w rankingach bardzo wysokie lokaty zarówno w województwie, jak w regionie sieradzkim i pierwsze miejsce w powiecie łaskim; wysoko plasowała się również w Polsce, np. miejsca w 2012-93 i w 2013-155.

  

Uczniowie Zespołu biorą udział w wielu olimpiadach, konkursach, akcjach, działaniach osiągając liczne sukcesy. O najważniejszych wydarzeniach informuje szkolna strona internetowa www.ekonomik1.pl . Liczna grupa uczniów otrzymuje stypendia na osiągnięcia, np. Stypendium Prezesa Rady Ministrów na najlepsze wyniki w nauce, Stypendium Senatora RP Andrzeja Owczarka dla najlepszego absolwenta, Stypendium Zarządu Województwa Łódzkiego w ramach projektu Regionalny Program Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej z terenu województwa łódzkiego, Stypendium Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. W latach 2013-2015 takie stypendia otrzymało 25 uczniów naszej szkoły.

       

Szkoła korzysta także z dotacji zewnętrznych. Przykładowo zrealizowano w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałania 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Projekt: „e-dukacj@ w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łasku – kompetencje nauczycieli do kształcenia multimedialnego”, a także w r.szk. 2015/2016 z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu na dofinansowanie zadań z dziedziny edukacji ekologicznej pn. „Moja wymarzona ekopracownia” zadanie „Za Pan Brat z przyrodą” – utworzenie pracowni biologiczno-fizyczno-geograficznej w ZSP Nr 1 im. gen. Wł. Andersa w Łasku.

       Do innych ciekawszych osiągnięć można zaliczyć zajęcie I miejsca i zdobycie głównej nagrody 5 tys. zł w Ogólnopolskim Konkursie na spot filmowy dotyczący bezpieczeństwa nad wodą pt. „Niezatapialni” zorganizowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Film pt. „Baw się, myśl – żyj” spośród 66 nadesłanych filmów okazał się najlepszy – https://www.msw.gov.pl/pl/aktualnosci/12108,Konkurs-Niezatapialni-rozstrzygniety.html W okresie letnim 2015 r. spot wyświetlany był na prawie wszystkich kanałach Telewizji Polskiej.

Poniżej wymieniono kilka najciekawszych przykładowych olimpiad i konkursów, w których uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych brali udział w ostatnich trzech latach, osiągając sukcesy:

  1. DWOJE FINALISTÓW w zawodach centralnych w Olimpiadzie Wiedzy o Bankach w 2015 r. (zwolnienie z egzaminów z wynikiem 100%).
  2. I miejsce w Międzynarodowym Konkursie Fotograficznym dla szkół ponadgimnazjalnych za zdjęcie „Nowoczesne jest pożyteczne” zorganizowanym w ramach projektu naukowo-badawczego pt.: „Media w edukacji formalnej i nieformalnej w krajach Grupy Wyszehradzkiej”.
  3. III miejsce w etapie wojewódzkim oraz udział w centralnym etapie dwóch uczniów w 2014 r oraz udział 7 uczniów w etapie wojewódzkim, a także udział w etapie centralnym w 2015 r. w V Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Podatkach.
  4. X i XVII miejsce w XXVI Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej oraz udział w szczeblu okręgowych w X`XVIII i XXVII edycji olimpiady.
  5. II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie na temat Legionów Józefa Piłsudskiego 2014
  6. I miejsce w XXI Rejonowej Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia 2013
 • III, IV, VIII i XII miejsca w III Międzypowiatowym Konkursie z Języka Niemieckiego 2013

 

  1. III miejsce [LAUREAT] na 276 uczestników z całego kraju w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym „Radość Życia.
  2. Wyróżnienie (na 68 zdjęć) w IX Konkursie Fotograficznym „Chrońmy nasz Świat” za zdjęcie „Pasażer na gapę”.
  3. Wyróżnienie w XIV Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Zasadach BHP dla uczniów dla uczniów z zakładów rzemieślniczych
  4. XII i XVIII miejsce w regionalnym konkursie dotyczącym przepisów bhp i prawa pracySprawny w Zawodzie, Bezpieczny w Pracy 2014
  5. I miejsce w finale Wojewódzkiego Konkursu Piosenki pt. „Piosenki stanu wojennego” 2013
  6. I miejsce (LAUREAT) w kraju i I miejsce w województwie w Ogólnopolskim Konkursie z Języka Niemieckiego „Sprachdoktor 2012
  7. III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Deutschfreund” 2012
 • X i XIV miejsce w wojewódzkim etapie diecezjalnym w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy BiblijnejPonadto młodzież osiągała sukcesy w innych konkursach i olimpiadach, np.: V Ogólnopolskiej Olimpiadzie Logistycznej, Ogólnopolskim Konkursie z Zakresu Rachunkowości, Turnieju Wiedzy Ekonomicznej w Łodzi, Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, Turnieju Wiedzy Ekonomicznej, Wojewódzkim Konkursie Języka Angielskiego i Niemieckiego, Wojewódzkim Konkursie Ekonomicznym – Euronomik, Olimpiadzie Przedsiębiorczości, Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej, Konkursie Wiedzy o Parlamentaryzmie, Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim.Szkoła bierze udział w licznych akcjach i zadaniach organizowanych we współpracy z innymi partnerami, np. udział w Ogólnopolskim Programie Profilaktycznym tzw. „PaT” – wystawienie Łaskim Domu Kultury spektaklu pt. „Sekret”

 

 1. Inne ciekawe osiągnięcie uczniów, to zajęcie XVII miejsca (2012) w III Mistrzostwach Polski w Bezwzrokowym Dziesięciopalcowym Pisaniu na Komputerze w Tychach, gdzie brała udział młodzież z polskich i słowackich szkół.

Szkoła ściśle współpracuje w ramach umów patronackich z uczelniami wyższymi, tj. Uniwersytetem Łódzkim Wydziałem Ekonomiczno-Socjologicznym oraz Wyższą Szkołą Informatyki i Umiejętności w Łodzi (zajęcia, wykłady, konkursy, itd.). Szkoła brała udział w testowaniu e-podręcznika we współpracy z Politechniką Łódzką.

Szkoła współpracuje z licznymi zakładami pracy, instytucjami i przyjaciółmi szkoły z regionu (praktyki, akcje, prelekcje, spotkania ze studentami z zagranicy, spotkania z amerykańskimi żołnierzami, itd.)

 

Szkoła zajmuje bardzo wysokie miejsca w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektyw i Rzeczpospolitej, np.:

RANKING

POWIAT ŁASKI REGION SIERADZKI WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

POLSKA

Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych 2012

I miejsce

IV miejsce XII miejsce

216 miejsce

Ogólnopolski Ranking Maturalny Techników 2012

I miejsce

II miejsce VIII miejsce

93 miejsce

Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych 2013

I miejsce

IV miejsce XIV miejsce

Ogólnopolski Ranking Maturalnych Techników 2013

I miejsce

III miejsce XI miejsce

155 miejsce

Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych 2015

I miejsce

VII miejsce

XXV miejsce

 

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łasku biorą także udział w licznych zawodach sportowych, zarówno na szczeblu powiatowym, rejonowym, jak i wojewódzkim, zajmując wysokie lokaty. Przykładowo w ostatnim roku szkolnym 2014/2015 szkoła brała udział, w ramach LICEALIADY, w wielu zawodach sportowych z różnych dyscyplin sportowych, zarówno dla chłopców, jak i dla dziewcząt, osiągając liczne sukcesy. W wyniku całorocznego podsumowania wszystkich sukcesów sportowych, szkoła zdobyła II miejsce w powiecie w kategorii chłopców oraz II miejsce w kategorii dziewcząt. Przykładowe zawody sportowe, w jakich bierze udział młodzież, to np.: piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka koszykowa, tenis stołowy, piłka nożna, biegi przełajowe, czy zawody pływackie.

Innym ciekawym przykładem aktywności fizycznej uczniów szkoły jest coroczny udział w Wojewódzkim Biegu Pamięci Jana Pawła II w Łasku, w którym w 2014 r., w kategorii dziewcząt uczennice zajęły trzy pierwsze miejsca.

Uczniowie corocznie biorą udział w Wojewódzkim Rajdzie Rowerowym „Szlakiem pamięci ofiar II Wojny Światowej”.

Wyniki egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2014/2015

WSPÓŁPRACUJEMY

Z uczelniami:

– Uniwersytetem Łódzkim Wydziałem Ekonomiczno-Socjologicznym w Łodzi

– Politechniką Łódzką w Łodzi

– Wyższą Szkołą Informatyczną i Umiejętności w Łodzi.

Z Nadwiślańskim Oddziałem Straży Granicznej w Warszawie

Z wieloma lokalnymi przedsiębiorstwami i instytucjami

REALIZUJEMY

– projekty unijne, np.: E-podręcznik, Moja wymarzona ekopracownia, E-matura z matematyki

– obozy dla młodzieży

– wycieczki turystyczne i do zakładów pracy

– dodatkowe kursy podnoszące kwalifikacje

GWARANTUJEMY

– naukę dwóch języków obcych

– przyjazną atmosferę

– możliwość zdobycia nowych przyjaciół i kolegów

– możliwość rozwijania swoich zainteresowań

– możliwość promowania swoich pasji i talentów

– fachową kadrę pedagogiczną

– ciekawe praktyki dla uczniów

Posiadamy

– wysokie wyniki egzaminów i wysoka edukacyjna wartość dodana plasują szkołę wśród „szkół sukcesu”

– uzyskanie certyfikatu „Wiarygodna Szkoła” oznaczający wysoki poziom edukacyjny, wychowawczy i bezpieczeństwo

– wysokie lokaty w ogólnopolskich rankingach „Perspektyw” i „Rzeczpospolitej” (najlepsze technikum w powiecie)

– dobrze wyposażone pracownie informatyczne w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie

– dobrze wyposażone pracownie zawodowe

– Internet bezprzewodowy na terenie szkoły

– bogato wyposażoną bibliotekę z centrum multimedialnym

– dobrze wyposażoną pełnowymiarową salę gimnastyczną

Mamy

– najlepszą zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych wśród techników w powiecie

– liczne sukcesy w olimpiadach i konkursach na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym

– wielu stypendystów

– prężnie działający Samorząd Uczniowski

Możesz uczestniczyć

– w dodatkowych kursach, np. na wózki widłowe

– w ciekawych zajęciach pozalekcyjnych

– w wycieczkach krajoznawczych i zawodowych

– w zawodach sportowych

– w olimpiadach i konkursach

– w licznych imprezach i akcjach szkolnych i lokalnych

– w wolontariacie

– w działaniach Samorządu Uczniowskiego