Technikum Spedycyjne

Technikum Ekonomiczne |Technikum Informatyczne |Technikum Spedycyjne | Technikum Logistyczne | Technikum  Reklamy | Branżowa Szkoła I stopnia |

Do szkoły możesz się zapisać na stronie   lodzkie.edu.com.pl

 

TECHNIKUM NR 1 im. gen. Władysława Andersa w Łasku (5-letnie)

 

Jeśli chcesz zajmować się:
– organizacją transportu ładunków w transporcie samochodowym, lotniczym, morskim i kolejowym
– wyznaczaniem trasy przewozu
– przewozami ładunków niebezpiecznych i ponadgabarytowych
– obsługą giełd transportowych
– dokumentacją transportową i celną

ZOSTAŃ TECHNIKIEM SPEDYTOREM

 

Uczniowie zdobywają wiedzę specjalistyczną z zakresu: podstaw spedycji i transportu, działalności przedsiębiorstwa transportowo-spedycyjnego, narzędzi spedycji i transportu oraz języka obcego. Uczniowie pogłębiają swoją wiedzę i umiejętności na 4-rotygodniowych praktykach zorganizowanych przez szkołę. Kształcenie w zawodzie technik spedytor jest ściśle związane z potrzebami gospodarki i rynku pracy. Charakter procesów i usług transportowo-spedycyjnych wymaga określonego zakresu wiedzy technicznej, ekonomicznej i prawnej. Technik spedytor uczestniczy we wszystkich etapach procesu transportowo-spedycyjnego. Dla chętnych uczniów organizujemy kursy na wózki widłowe i inne.

Absolwent mogą realizować m.in. następujące zadania zawodowe: przygotowywanie dokumentów celnych, przygotowywanie ładunków i odpraw celnych, organizowanie spedycji ładunków i obsługi przewozów kontenerowych, obsługa statków w portach, ustalanie cen za usługi spedycyjne, prowadzenie rozliczeń oraz prowadzenie działalności informacyjnej na rynku usług transportowo-spedycyjnych.

Absolwenci z łatwością dostaną się na wybrany kierunek studiów, mogą również podjąć pracę zawodową w swojej specjalności.

WSPÓŁPRACUJEMY

Z uczelniami:

– Uniwersytetem Łódzkim Wydziałem Ekonomiczno-Socjologicznym w Łodzi

– Politechniką Łódzką w Łodzi

– Wyższą Szkołą Informatyczną i Umiejętności w Łodzi.

Z Nadwiślańskim Oddziałem Straży Granicznej w Warszawie

Z wieloma lokalnymi przedsiębiorstwami i instytucjami

REALIZUJEMY

– projekty unijne

– obozy dla młodzieży

– wycieczki turystyczne i do zakładów pracy

– dodatkowe kursy podnoszące kwalifikacje

GWARANTUJEMY

– naukę dwóch języków obcych

– przyjazną atmosferę

– możliwość zdobycia nowych przyjaciół i kolegów

– możliwość rozwijania swoich zainteresowań

– możliwość promowania swoich pasji i talentów

– fachową kadrę pedagogiczną

– ciekawe praktyki dla uczniów

Możesz uczestniczyć

– w dodatkowych kursach, np. na wózki widłowe

– w ciekawych zajęciach pozalekcyjnych

– w wycieczkach krajoznawczych i zawodowych

– w zawodach sportowych

– w olimpiadach i konkursach

– w licznych imprezach i akcjach szkolnych i lokalnych

– w wolontariacie

– w działaniach Samorządu Uczniowskiego


>>>Galeria zdjęć firm spedycyjno-logistycznych z Piotrkowa Trybunalskiego.

 

Do szkoły możesz się zapisać na stronie https://lodzkie.edu.com.pl/kandydat.