Historia szkoły

Budynek szkoły z ok. 1914 r.

01-09-1962 otwarcie Technikum Ekonomicznego dla pracujących

01-09-1963 otwarcie Technikum Ekonomicznego dla młodzieży

01-09-1967 przekształcenie  Technikum Ekonomicznego w Liceum Ekonomiczne

01-09-1970 otwarcie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Dokształcającej

01-09-1972 Otwarcie Liceum Zawodowego

1969 dobudowanie drugiego piętra szkoły

1975 wybudowanie pełnowymiarowej sali gimnastycznej

1975 szkoła nosi nazwę Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Łasku

1980 nowa pracownia komputerowa i hala maszyn do pisania

1994 zakup nowych komputerów IBM

1994 otwarto nowy profil nauczania: technik administracji

1995 zakup nowych elektronicznych maszyn do pisania

1997-1998 rozbudowa szkoły – nowe skrzydło

01-09-1997 otwarcie Technikum Handlowego

1999 otrzymanie nowej pracowni komputerowej z dostępem do Internetu

01-09-2000 otwarcie Liceum Ogólnokształcącego

2001 szkoła zajmuje 110 miejsce w Polsce w rankingu szkół oraz 7 miejsce w województwie sieradzkim

01-09-2002 nadanie nowej nazwy: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łasku

2002 nowa pracownia informatyczna

2005 nowoczesna pracownia informatyczna (monitory LCD) oraz centrum multimedialne w bibliotece szkolnej

2006 wykonanie nowej elewacji i termomodernizacji szkoły, wymiana kotłowni z węglowej na gazową

2008 kolejna nowoczesna pracownia informatyczna z  biblioteką multimedialną

01-09-2009 nowy kierunek kształcenia: Technik Spedytor

22-10-2009 nadanie szkole imienia gen. Władysława Andersa

01-09-2012 nowy kierunek kształcenia: Technik Organizacji Reklamy

2012 zakupy pomocy naukowych: program CorelDraw, program PhotoShop, kamery cyfrowe

01-09-2013 nowy kierunek kształcenia: Technik Logistyk

2013 zakup pomocy i wyposażenia: 8 zestawów komputerowych, 3 laptopy, tablet, aparaty fotograficzne, ploter, stół do pingponga, bramki do piłki ręcznej, stepery, piłki

01-09-2017 nowy kierunek kształcenia: Technik Informatyk

 

Dyrektorzy szkoły

1962-1963     Stanisław Górny

1963-1972     Jan Krawczyk

1972-1982     Andrzej Sroczyński

1982-1990     Józef Szczepaniak

1990-2011     Włodzimierz Nowicki

od 2011 r.      Halina Zawadzka-Dałek

 budynek szkoły