Informacje o egzaminie zawodowym dla zawodu technik logistyk

Egzamin obowiązuje po zakończeniu każdej występującej w zawodzie technik logistyk kwalifikacji. Wyodrębniono 3 kwalifikacje:

A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji,

       dystrybucji i magazynowania

A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

 

Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację A.30. odbywa się pod koniec klasy drugiej.

Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację A.31. odbywa się pod koniec klasy trzeciej.

Egzamin potwierdzający trzecią kwalifikację A.32. odbywa się pod koniec pierwszego semestru klasy czwartej.

 

Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej.