Spotkanie z absolwentem

W ramach cyklu spotkań z absolwentami naszej szkoły, w ostatnim czasie, klasy o profilu logistycznym i spedycyjnym miały okazję porozmawiać z Adrianem Kozieł. To maturzysta z 2012 roku, który ukończył technikum spedycyjne, a gości u nas już po raz drugi. Jego firma, FM Logistic w Mszczonowie k/ Żyrardowa, jest międzynarodową placówką zajmującą się logistyką, magazynowaniem i co-packingiem. Adrian opowiadał o pracy w zawodzie logistyka. Namawiał i mobilizował naszych uczniów do nauki, a potem do podjęcia pracy w zawodzie, gdyż daje on możliwość nieustannego rozszerzania swoich umiejętności, wiedzy, a także samorozwoju. Według niego, także nauka języków obcych i możliwość komunikacji w obcym języku z przedstawicielami wielu krajów europejskich, rozwija intelekt i daje ogromną satysfakcję z wykonywanej pracy.

                                                                                                                                                                                                  I.W.