Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – sesja zimowa 2018

Wysokie wyniki na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w sesji zimowej 2018. Gratulacje dla wszystkich uczniów, którzy przystąpili do egzaminów zawodowych potwierdzających kwalifikacje zawodowe – ogólny wynik w granicach 90%. Szczególne gratulacje dla wszystkich tych, którzy uzyskali wynik 100%, a było ich aż 12 oraz dla tych, którzy uzyskali wynik powyżej 90%, tj. 32 uczniów. Maturzyści przystąpili do egzaminów potwierdzających kwalifikacje A.27, A.29, A.32 oraz A.36. Najwyższy wynik uzyskali uczniowie technikum organizacji reklamy i technikum spedycyjnego – wynik prawie 100%, w dalszej kolejności uplasowali się ekonomiści i logistycy. Osoby, którym nie powiodło się, mają szansę zdać poprawki w sesji letniej 2018. Wysokie wyniki na egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe dają gwarancję sukcesów w dalszym etapie kształcenia, bądź sukcesów zawodowych, dla tych, którzy zechcą podjąć pracę.

Życzymy uczniom powodzenia na kolejnych zmaganiach majowych, tj. na egzaminie maturalnym.