Wykład Pana Arkadiusza Cieślaka „Zarys historii Łasku”

Wykład Pana Arkadiusza Cieślaka „Zarys historii Łasku” odbył się w naszej szkole dla klasy I TR. Prelegent przedstawił historię naszego miasta od początku istnienia do współczesności. Wykład połączony był z prezentacją multimedialną.