Wysoka lokata łaskiego „EKONOMIKA” w ogólnopolskim i wojewódzkim RANKINGU TECHNIKÓW 2019 PERSPEKTYW

Technikum nr 1 im. gen. Władysława Andersa w Łasku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Łasku, popularny „Ekonomik” zajął wysoką lokatę w ogólnopolskim i wojewódzkim RANKINGU TECHNIKÓW 2019 „Perspektywy”. Na 500 wytypowanych najlepszych szkół w Polsce zajął 284  miejsce w Polsce i uzyskał znak jakości srebrną tarczę (http://technika.perspektywy.pl/2019/ranking/ranking-technikow-2019?strona=6 ) oraz na 50 wybranych najlepszych techników w województwie łódzkim zajął 27 miejsce w województwie i również uzyskał znak jakości srebrną tarczę (http://technika.perspektywy.pl/2019/ranking/ranking-technikow-2019-lodzkie ). „Perspektywy” Ranking Liceów i Techników to jeden z elementów krajowego systemu szkolnego i oddziałuje na funkcjonowanie szkół poprzez sam fakt istnienia, jak podaje przewodniczący Kapituły Rankingu Jan Łaszczyk w „Doskonałość mimo wszystko”- http://technika.perspektywy.pl/2019/doskonalosc-mimo-wszystko .

GRATULACJE
DLA UCZNIÓW, RODZICÓW, DYREKCJI SZKOŁY oraz NAUCZYCIELI.

ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW.