Komunikat w sprawie przekazywania informacji o wynikach egzaminu kwalifikacje w zawodzie, przeprowadzonego w sesji styczeń – luty 2020 r.

Złożenie deklaracji do egzaminu przeprowadzanego w sesji czerwiec – lipiec 2020 r. przez osoby, które nie zdały egzaminu w sesji styczeń – luty 2020 r.
Osoby, które nie zdały EPKwZ w sesji styczeń – luty 2020 r., będą mogły złożyć deklarację ponownego przystąpienia do niezdanej/niezdanych części tego egzaminu w sesji czerwiec – lipiec 2020 r. do 31 marca br. odpowiednio do dyrektora macierzystej szkoły albo do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Deklarację będzie można złożyć również w formie elektronicznej, przesyłając skan albo wyraźnie zdjęcie podpisanego dokumentu na adres e-mail odpowiednio do sekretariatu szkoły.Deklaracje do pobrania na stronie www.komisja.pl w zakładce “Egzamin zawodowy formuła 2012”
“Załączniki do Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego z zakresu kwalifikacji zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach z 2012 r. obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020 – do pobrania”
Katarzyna Sałagacka
kierownik szkolenia praktycznego w ZSP nr 1 w Łasku
tel. 43 675 21 03 wewnętrzny 24