Materiały dla klasy 3TI

Język niemiecki

Witam Państwa w bardzo nietypowej ale poważnej dla nas sytuacji. Mamy przerwę w kontaktach osobistych, ale nie w nauce, dlatego zobowiązuję uczniów do samodzielnej pracy i wykonywania przekazywanych przeze mnie ćwiczeń.

Na ostatnich lekcjach przerobiliśmy czas przeszły Perfekt.

Bardzo proszę o wykonanie ćwiczeń 1-9 na stronie 91, zrobienia zdjęcia i przesłanie na mój adres mailowy anagoc@wp.pl lub na e-dziennik.

Proszę o powtarzanie III formy czasowników ze strony 101 podręcznika. Przypominam, iż w najbliższym terminie
po powrocie do szkoły będzie z tego kartkówka.

Pozdrawiam 

A.Salamon

Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych (PiMLSK)

list-3ti

3ti_w-s

3tei_zdalnie_1_pimlsk

GEOGRAFIA

test_Gleby_Biosfera

Ludność i urbanizacja

WIAI

Platforma Microsoft Teams