Konsultacje nauczycieli

napis INFORMACJA

Od 01 czerwca br. umożliwiamy konsultacje dla wszystkich uczniów ZSP nr 1 w Łasku. W grupie może przebywać do 12 uczniów. Z zajęć w formie konsultacji mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej. Celem zminimalizowania zagrożenia koronawirusem oraz umożliwienia uczniom korzystania z konsultacji w trakcie trwania pandemii COVID-19 wszystkich pracowników szkoły, uczniów oraz rodziców obowiązują procedury bezpieczeństwa na terenie szkoły.  Procedury określają działania, które zminimalizują możliwość zakażenia wirusem COVID-19, jednak ryzyko związane z zakażeniem istnieje, dlatego rodzic decydując się   na posłania dziecka do szkoły jest zobowiązany wypełnić OŚWIADCZENIE oraz ZGODĘ (Załączniki do wewnętrznych procedur bezpieczeństwa w ZSP nr 1 w Łasku).

Grafik konsultacji