DNI OTWARTE W EKONOMIKU

TUTAJ MOŻESZ SIĘ ZAREJESTROWAĆ JAKO KANDYDAT DO SZKOŁY

https://lodzkie.edu.com.pl/kandydat

W celu ułatwienia uzyskania informacji o oferowanych przez szkołę kierunkach kształcenia uruchamiamy dyżury telefoniczne. Każdy zainteresowany może uzyskać wszystkie niezbędne informacje od dyżurujących nauczycieli oraz umówić się na rozmowę telefoniczną z nauczycielem specjalistą od danego kierunku.

tel. 43 675 21 03 w godzinach 10:00-13:00

15.06.2020 (poniedziałek)

17.06.2020 (środa)

22.06.2020 (poniedziałek)

24.06.2020 (środa)

29.06.2020 (poniedziałek)

01.07.2020 (środa)

 

Dodatkowych informacji zainteresowanym rodzicom oraz uczniom telefonicznie (e-mailowo) udzielają:

technik informatyk: p. Justyna Urbankiewicz, p. Marzanna Wilczyńska

technik ekonomista, technik rachunkowości: p. Marzanna Kozieł, p. Urszula Stępień-Kania

technik reklamy: p. Barbara Polak, p. Dorota Kędzierska

technik logistyk, technik spedytor: p. Katarzyna Adamiec-Krakowiak

branżowa szkoła I stopnia: p. Katarzyna Sałagacka

Z wyżej wymienionymi nauczycielami można umówić się na rozmowę telefoniczną podając nr telefonu (e-mail), na który nauczyciel oddzwoni (odpisze).


Młodzieży oraz ich rodzicom zapewniamy możliwość zwiedzenia szkoły i bezpośredniego kontaktu z uczącymi w niej nauczycielami.

Szkoła będzie dostępna dla zwiedzających w dniach 23.06.2020 , 25.06.2020  i 30.06.2020 w godzinach 16.00-18.00.
Ze względu na bezpieczeństwo, celem ograniczenia ilości osób zwiedzających szkołę jednocześnie, proszę wcześniej uzgodnić telefoniczne chęć zwiedzenia szkoły.
Każdy zostanie poinformowany o procedurach bezpieczeństwa. Obowiązują maseczki i rękawiczki.

ZAPRASZAMY!