INFORMACJE O NABORZE

TUTAJ MOŻESZ SIĘ ZAREJESTROWAĆ
JAKO KANDYDAT DO SZKOŁY

https://lodzkie.edu.com.pl/kandydat

 

ULOTKA – KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Zdjęcie grupowe

TERMINY REKRUTACJI  W WOJ. ŁÓDZKIM NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 • od od 15 czerwca do 10 lipca br. godz. 15:00złożenie wniosku do szkoły ponadpodstawowej – wniosek powinien być podpisany przez rodziców lub opiekunów prawnych kandydata (wniosek składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru)
 • od od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.

  Terminy uzupełnienia wniosków

  Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić:

 • do 10 lipca br. – o świadectwo ukończenia szkoły,
 • do 4 sierpnia br. – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

 

 • 12 sierpnia 2020 r. publikacja listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły,
 • Od 13 do 18 sierpnia br. godz. 12:00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły, ponadpodstawowej (tj. złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty),
 • 19 sierpnia 2020 r. – publikacja listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły ponadpodstawowej.

Dokumenty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach pracy sekretariatu (tel. 43 675 21 03)

Informacje na stronie  Kuratorium Oświaty w Łodzi:   Rekrutacja do szkół

Baner Ekonomika