REMONT SZATNI I POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W EKONOMIKU

W dniu 13.07.2020 r. Powiat Łaski rozpoczął inwestycję pn.: „Modernizacja szatni  i pomieszczeń sanitarnych przy sali gimnastycznej w ZSP nr 1 w Łasku”. Zadanie inwestycyjne obejmuje swoim zakresem remont pomieszczeń szatni męskiej i szatni damskiej oraz dwóch sanitariatów i pryszniców, znajdujących się przy sali gimnastycznej
w ZSP nr 1 w Łasku

Prace będą polegały na:

– remoncie wykładzin ściennych i podłogowych z płytek ceramicznych (wymiana na nowe);

– remont (odtworzenie) ścianek działowych;

– wymianie umywalek, misek ustępowych i pryszniców na nowe;

– wymianie stolarki wewnętrznej okiennej i drzwiowej;

– remoncie instalacji sanitarnych: wodociągowej, kanalizacyjnej, wentylacyjnej;

– remoncie instalacji elektroenergetycznej;

– wymiana oświetlenia na energooszczędne;

– wymianie wyposażenia szatni (wieszaki i ławki);

– malowaniu sufitów i ścian.

Wartość ww. zadania wynosi 183.147,00zł (brutto). Powiat Łaski pozyskał dotację celową w wysokości 80 000 zł z budżetu Województwa Łódzkiego w ramach  pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.

Wykonawcą zadania jest firma Antczak Sprzątanie Remonty Handel Sp. z o. o. z Kalisza.

Źródło: http://lask.com.pl/remont-szatni-i-pomieszczen-sanitarnych-w-zsp-nr-1/?fbclid=IwAR3oBNaZddgjmFUYRkOlouLs_NON-aPa_R4ZWjYQVkqR-aLfLYZBhrHaLKY