KURSY ZAWODOWE DLA UCZNIÓW SZKOŁY BRANŻOWEJ

napis INFORMACJA
zawód klasa termin miejsce
Mechanik pojazdów samochodowych  

2 Wp

 

2 Wg

 

02.09 – 25.09. 2020 r. Centrum Edukacji Zawodowej
w Sieradzu
Piekarz  

2 Wp

 

2 Wg

 

02.09 – 25.09. 2020 r. Centrum Edukacji Zawodowej
w Sieradzu
Blacharz samochodowy  

3W

 

 

02.09 – 25.09. 2020 r. Centrum Edukacji Zawodowej
w Sieradzu
Introligator 3 W 02.09 – 27.09. 2020 r. Centrum Kształcenia  Zawodowego w Zespole Szkół
i Placówek Kształcenia Zawodowego
w Zielonej Górze

 

Skierowania na  kurs będą do odebrania w sekretariacie ZSP nr 1 w Łasku
po 17 sierpnia 2020 r. lub podczas rozpoczęcia roku szkolnego.