“Ekonomik” z Brązową Tarczą rankingu PERSPEKTYWY 2021

baner tarcza

W tegorocznym Rankingu wzięto pod uwagę dane 2186 liceów ogólnokształcących i 1743 techników, które spełniły tzw. kryterium wejścia: maturę w czerwcu 2020 r. zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej.

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to:

  • sukcesy szkoły w olimpiadach,
  • wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych,
  • wyniki matury z przedmiotów dodatkowych
  • oraz wyniki egzaminu zawodowego.

Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur oraz egzaminów zawodowych oraz System Informacji Oświatowej. W zestawieniach zostały zaprezentowane jedynie szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową.

W tegorocznym zestawieniu Technikum nr 1 im. gen. Władysława Andersa
zostało ocenione jako 18 szkoła w województwie łódzkim!

Serdecznie gratulujemy i uczniom, i wszystkim nauczycielom, którzy wspólnie wypracowali tak dobry wynik!

Możemy być dumni!

https://2021.technika.perspektywy.pl/rankings/ranking-lodzki

ranking2021