Szkolenia dla ekonomistów – poszerzamy swoją wiedzę i umiejętności!

logotyp sk

W dniu 31 marca 2021 roku nasi uczniowie z klas drugich technikum o profilu ekonomicznym wzięli udział w wykładzie online organizowanym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce – Oddział Okręgowy w Łodzi. Organizatorem spotkania była p. Agata Ubycha ze stowarzyszenia księgowych, a wykład prowadziła p.Małgorzata Kadłubaj – właścicielka dużego biura rachunkowego w Łodzi. Tematem spotkania były „Umiejętności zawodowe księgowego zatrudnionego w biurze rachunkowym”. W spotkaniu online brało udział ponad 350 osób – w większości uczniowie technikum w zawodach technik ekonomista i technik rachunkowości z różnych szkół.

Podczas wykładu zostały omówione preferowane kierunki kształcenia wskazane dla zawodu księgowego, przykładowa ścieżka kariery zawodowej (łączenie teorii z praktyką, szczeble awansu). Zwrócono uwagę na takie umiejętności jak: szybkie uczenie się, zdolność do szybkiej adaptacji  do pracy w zespole, efektywna organizacja pracy własnej, zdolność prostego opisywania trudniejszych tematów (w kontaktach z klientami biura, współpracownikami). Omówiono także jak od strony praktycznej wygląda praca w dużym biurze rachunkowym, w którym pracują zarówno stażyści, jak i bardzo doświadczeni pracownicy.  Podkreślono, że zawód księgowego był, jest i będzie w naszej rzeczywistości społeczno – gospodarczej zachęcając tym samym do nauki w zawodzie technika ekonomisty, technika rachunkowości. Jest to zawód pożądany na rynku pracy.

Jeszcze w kwietniu odbędzie się kolejny wykład organizowany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce – Oddział Okręgowy w Łodzi, w którym wezmą udział uczniowie klas drugich oraz z klasy trzeciej w zawodzie technika ekonomisty z naszej szkoły. Tematem spotkania będzie „Bezpieczeństwo w dokonywaniu płatności poprzez bankowość elektroniczną”. Jest to w obecnych czasach również bardzo aktualne i ważne zagadnienie.

W powyższy cykl spotkań mający na celu podnoszenie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadpodstawowych  (priorytet MEN) wpisuje się także konferencja organizowana w kwietniu przez łódzki oddział stowarzyszenia księgowych  skierowana do kadry pedagogicznej pt. „Księgowy na rynku pracy – nowe wyzwania w dobie cyfryzacji życia gospodarczego”.

Zachęcamy do udziału w szkoleniach – zawsze warto łączyć wiedzę teoretyczną
z praktycznymi wskazówkami zawodowców.