SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Zarząd Samorządu Uczniowskiego

W naszej szkole Samorząd Uczniowski działa bardzo prężnie i w pełni demokratycznie,
a wszystko to dzięki zaangażowanym uczniom i ich opiekunowi p. Anecie Grudzińskiej.

SKŁAD ZARZĄDU:

Przewodnicząca Martyna Wróbel
 Zastępcy Przewodniczącego Adrian Beda

Przemysław Duszyński

Sekretarz  Natalia Skrzypińska
Członek Zarządu Kamil Biskupski

Zadania SU na rok szkolny 2021/2022

 • wybór opiekunów Samorządu Szkolnego
 • prowadzenie dokumentacji Samorządu Uczniowskiego
 • dbałość o ład i estetykę sal lekcyjnych, korytarzy i toalet na terenie szkoły
 • przygotowanie i przeprowadzenie kiermaszu podręczników – Wrzesień 2021
 • organizacja apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej – październik 2021
 • organizacja apelu z okazji Dnia kobiet i mężczyzn – Marzec 2022
 • organizacja Mikołajek – Grudzień 2021
 • organizacja turnieju „FIFA 20” – Marzec 2022
 • organizacja Wiosennych Targów Edukacyjnych – Zgodnie z harmonogramem
 • organizacja Dnia Dziecka – Czerwiec 2022
 • organizacja obchodów Pierwszego Dnia Wiosny – Marzec 2022
 • dbanie o przestrzeń wokół szkoły
 • udział w akcjach charytatywnych
 • udział w miejskich uroczystościach
 • opieka nad grobami poległych żołnierzy na Łaskim cmentarzu
 • zorganizowanie spotkań wigilijnych
 • udział w spotkaniach i akcjach promujących szkołę
 • organizacja szkolnej kawiarenki, sprzedaż ciast, akcja charytatywna