Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

fotografia

1 września o godzinie 9.00 odbyła się w ZSP nr 1 uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2022/2023.
Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu hymnu państwowego pani dyrektor powitała Grono Pedagogiczne, społeczność uczniowską oraz Wicestarostę Łaskiego Teresę Wesołowską. Dyrektor ZSP nr 1 Halina Zawadzka-Dałek ciepło powitała szczególnie uczniów aż pięciu klas pierwszych wraz z wychowawcami, wszystkim zaś życzyła owocnej pracy i licznych sukcesów. Po części oficjalnej miały miejsce spotkania uczniów z wychowawcami.

fotografia