Ekopracownia w Ekonomiku

W roku szkolnym 2015/2016 o trzymaliśmy dotację
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu
na dofinansowanie zadań z dziedziny edukacji ekologicznej pn. „Moja wymarzona ekopracownia”.

Nazwa zadania:
„Za Pan Brat z przyrodą” – utworzenie pracowni biologiczno – fizyczno – geograficznej w Zespole Szkół  Ponadgimnazjalnych nr 1 im. gen. Wł. Andersa w Łasku

Wartość ogólna zadania: 34 000,00 zł

Wysokość dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w PLN to 31 900,00 zł (dotacja)

Przyznane środki finansowe pozwoliły na gruntowną modernizację istniejącej przestarzałej pracowni lekcyjnej.

ZAKRES ZADANIA

Zadanie „Za Pan Brat z przyrodą” – utworzenie pracowni biologiczno – fizyczno – geograficznej w Zespole Szkół  Ponadgimnazjalnych nr 1 im. gen. Wł. Andersa w Łasku obejmuje w swej treści zaplanowanie i utworzenie szkolnej pracowni biologiczno-fizyczno-geograficznej przez wyposażenie jej w nowoczesne zaplecze techniczne i różnorodne środki dydaktyczne oraz stworzenie i wdrożenie w określonym czasie programu edukacyjnego opartego na wykorzystaniu zasobów pracowni.