Konto Rady Rodziców

Oto numer konta Rady Rodziców przy ZSP nr 1 w Łasku: Bank Spółdzielczy w Poddębicach oddział w Łasku 83926300000555111150050001