zdjęcie grupowe

Technikum Informatyczne

Technikum Ekonomiczne | Technikum Informatyczne |Technikum Spedycyjne | Technikum Logistyczne | Technikum  Reklamy | Branżowa Szkoła I stopnia |

Ranking szkół

XVII Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych 2015 Perspektyw Ranking Techników 2015 – woj. łódzkie 1 miejsce w pow. łaskim, 7 miejsce Więcej…

O szkole

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 im. gen. Władysława Andersa W ŁASKU W skład Zespołu wchodzą szkoły: Technikum nr 1 im. gen. Więcej…